צילום: סטודיו לצילום אורית פרידמן, הוד השרון
סטיילינג: מעיין אלבוגן